Blanketter och dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Ansökan om byte till Alléskolan.pdf 300.5 kB  2017-02-21 07.36
PDF APL-ersättning - Regler om ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED APL - Lärlingsplats.pdf 206.9 kB  2017-08-18 09.51
PDF APL - Underlag för ersättning.pdf 191.9 kB  2017-08-18 09.51
PDF Dagliga resor - Ansökan om ersättning för DAGLIGA RESOR OCH FRITIDSKORT 2017.pdf 210.8 kB  2017-08-18 09.51
PDF Dagliga resor - Regler om ersättning för DAGLIGA RESOR.pdf 209.2 kB  2017-08-18 09.51
PDF Felanmälan iPad.pdf 301.8 kB  2017-04-28 07.52
PDF Försäkringar - Information.pdf 143.1 kB  2017-01-25 11.37
PDF Försäkringsbrev protector olycksfall.pdf 36.3 kB  2017-01-25 11.37
PDF Inackorderingsblankett 2017-2018.pdf 104.4 kB  2017-08-18 09.51
PDF Inackorderingsregler 2017 o 2018.pdf 89.5 kB  2017-08-18 09.51
PDF Information om hur vi hanterar personuppgifter.pdf 30.2 kB  2015-06-17 11.30
PDF Introduktionsprogram - Anmälan till Introduktionsprogram.pdf 190.3 kB  2017-03-13 12.39
PDF IT-regler för studerande.pdf 276.9 kB  2017-09-06 09.31
PDF IT-kontrakt 1-1 2017.pdf 420.4 kB  2017-09-06 09.35
PDF Kontrakt för elevers personliga datorer_lärplattor.pdf 2.2 MB  2016-09-13 11.31
PDF Ledighet - Ansökan om ledighet.pdf 145.3 kB  2015-02-11 13.33
PDF Praktikersättning 2017 Lärling.pdf 192.3 kB  2017-08-18 09.51
PDF Rökpolicy för Alléskolan.pdf 285.8 kB  2016-09-07 11.31
PDF Ställningstagande gällande rökning och droger (Rökpolicy Drogpolicy och handlingsplan).pdf 304.9 kB  2016-08-22 13.05

Språkintroduktion - Blanketter och dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Word Språkintroduktion - Anmälan till Språkintroduktion.doc 162.5 kB  2017-01-25 07.53
Word 2007 Språkintroduktion - Ändring av personnummer eller adress.docx 36.3 kB  2017-01-25 07.52

Överlämnanden mellan grundskola och gymnasium

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Word 2007 Pedagogiskt överlämnande till Introduktionsprogrammet.docx 73.4 kB  2017-03-15 08.09
Word 2007 Pedagogiskt överlämnande till nationellt program.docx 74.5 kB  2017-03-15 08.09
PDF Rutiner och tidsplan för övergångsprocess.pdf 98.2 kB  2017-03-16 11.32


Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se