Förslag, klagomål och beröm

Sydnärkes Utbildningsförbund vill ta del av synpunkter på våra ansvarsområden och verksamheter. Materialet är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Skollag (2010:800)
Enligt den nya skollagen måste alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med nya skollagen är att stärka barns och elevers rättsäkerhet. Därför kan fler beslut än tidigare överklagas. I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade. 
Läs skollagens kapitel 28länk till annan webbplats

Offentlighetsprincipen 
Tänk på att allt som skrivs till Sydnärkes Utbildningsförbund är allmän handling och att nästan allt blir offentligt. I undantagsfall kan din handling eller delar av den sekretessbeläggas. Det krävs laglig grund för att sekretessbelägga en skrivelse. Det räcker alltså inte med att du begär att skrivelsen inte ska vara offentlig.

Lämna synpunkter anonymt 
Vi uppmanar alla som lämnar synpunkter eller klagomål att ange kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet. Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter.


Vilket område gäller synpunkterna?
Multiple selection
Genom att klicka på sänd godkänner du attSydnärkes Utbildningsförbund registrerar de uppgifter du lämnat in i dataregister


Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se