Jobba hos oss

Vill du arbeta i en växande organisation som kretsar kring utbildning? Då har du kommit helt rätt! Vi söker ständigt efter medarbetare som delar våra värderingar och som vill vara med att påverka framtiden! Är du den vi söker?

Sydnärkes Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med Askersund, Hallsberg och Laxå som medlemskommuner. Utbildningsförbundet startade den 1 juli 1999 och skall på uppdrag av medlemskommunerna leda och ansvara för utbildningar inom de frivilliga skolformerna, det vill säga gymnasial utbildning, vuxenutbildning och uppdragsutbildning.

Vi bedriver huvudsakligen vår verksamhet i Hallsberg, där vi driver Alléskolan. Sedan hösten 2013 har även vuxenutbildningen flytta till området vid Alléskolan i Hallsberg, tidigare beläget vid Västra skolan. Utöver verksamheten vid Alléskolan ansvarar vi även över lärcentrum i Askersund och Laxå!

Några ord från vår förbundsdirektör:

"I vår gemensamma programförklaring står bland annat att "förbundets ledstjärna är framåtanda" samt att "vi ska vara länets mest attraktiva arbetsplats". Välkommen till oss för att se hur långt vi kommit i det arbetet!" — Marie Kilk Förbundsdirektör


Programförklaring: 
Sydnärkes Utbildningsförbund ska vara en huvudaktör i medlemskommunernas långsiktiga utvecklingsarbete.

Genom
- nära samverkan med medlemskommunerna, regionens arbetsliv och andra utbildningsanordnare,
- omfattande omvärldsorientering,
- aktivt internationellt utbyte 
ska de utbildningar som förbundet erbjuder motsvara såväl lokala som globala kompetenskrav i mötet med framtiden.

Förbundets utbildningar måste vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna och arbetsgivare. Med flexibel och behovsanpassad organisation och stimulerande studiemiljöer ska förväntningarna på förbundet överträffas. 
Förbundets ledstjärna är framåtanda!
   
Verksamheten ska präglas av utvecklingsvilja, engagemang och högsta kvalitet. Studerande och personal ska uppleva att initiativkraft och kreativitet är vägledande.

Förbundet ska inom sitt verksamhetsområde vara länets mest eftertraktade arbetsplats.


Sidansvarig: Susanne Runnälv

Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se