Krisinformation

Viktiga dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PDF Handlingsplan vid kris.pdf 486.4 kB  2016-09-01 15.31
PDF Utrymning av Alléskolan.pdf 1.3 MB  2016-09-27 11.56
PDF Utrymningsrapport.pdf 144 kB  2015-12-22 08.34
PDF Återsamlingsplats Alléskolan 2016-2017 rev 160829.pdf 1010.6 kB  2016-08-29 08.44

Krisgruppen har som uppgift att administrera och ansvara för arbetet vid en eventuell krissituation. Det kan handla om en brand på skolan, en elevs eller personals dödsfall, en skolskjutning eller en hotfull situation.

Gruppen består av representanter från skolledningen, rektorer, administratörer, fastighetstekniker, kuratorer, skolsköterskor och lärare.
 
I en krissituation är vår uppgift att samlas så snabbt som möjligt för att få kontroll över situationen och bedöma vilka åtgärder som krävs. Det kan handla om att kontakta räddningsledare och polis, ha kontakt med media, ordna minnesstund eller ta hand om chockade elever.
 
Vi träffas ungefär 6 gånger per läsår och då utbildar vi oss i krishantering, övar krishantering eller diskuterar vad vi behöver förbättra för att kunna hantera tänkbara kriser. 
 
Om du upplever en hotfull situation eller annat som du tror kan beröra krisgruppen ska du inte tveka att höra av dig till oss.

Krisledningsgruppens sammansättning

Marie Kilk, Förbundsdirektör 070 - 580 36 99

Amie Blomér, Skoladministratör 0582 - 68 52 38

Caroline Jakobsson, Receptionist 0582 - 68 52 16

Carl-Johan Larsgården, Skoladmin 0582 - 68 56 77

Anya Odell, IT-tekniker, 070-642 86 55

Cecilia Nilsen, Skolsköterska, 070-273 79 19

Ann-Christine Asklöf, Lärare Särvux/Allevux, 070 - 175 31 30

Ted Häggman, Service- och fastighetstekniker, 070-228 68 85

Ulrika Backeborn, Kurator, 070-293 23 72

Sidansvarig: Carl-Johan Larsgården

Sydnärkes Utbildningsförbund, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Alléskolan, Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se