Digital anslagstavla

Det här är Sydnärkes utbildningsförbunds anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera.
Via länkarna nedan kan du även ta del av direktionens protokoll.

Kallelser till direktion

Direktionens protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll

Möjlighet att överklaga beslut

Direktionssammanträden 2022:

  • 4 mars
  • 1 april
  • 6 maj
  • 17 juni
  • 2 september
  • 14 oktober
  • 25 november
  • 16 december

Samtliga sammanträden fredagar kl 09:00.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu