Alléskolan

Välkommen till Alléskolan Örebro läns största gymnasieskola! Vi erbjuder utbildningar som ska passa alla våra elever! Tillsammans med våra engagerade medarbetare och ledning är vi en skola som tåls att jämföras med andra!

Idag är det ca 1500 elever som studerar på något av de sex högskoleförberedande eller tio yrkesprogrammen på skolan. Trots minskade årskullar av elever i landet, har antalet elever på Alléskolan inte minskat. Fler elever från medlemskommunerna söker sig till Alléskolan, samtidigt som vi har fler sökande från andra kommuner. Vi tror detta är ett resultat av att våra engagerade medarbetare har gett skolan ett mycket gott rykte bland elever och föräldrar. Våra anställdas åsikter är viktiga för oss. Tillsammans hjälps vi åt att driva och utveckla skolan, till att bli en attraktiv arbetsplats för både elever och medarbetare.

Under de senaste åren har skolan genomgått stora renoveringar och vi kan nu erbjuda toppmoderna laborationssalar, en välutrustad aula och tilltagana elevutrymmen till våra elever och medarbetare.

Skolan har även en välutvecklad elevhälsa, det finns skolsköterskor och kuratorer på plats dagligen. Programmen har en utsedd skolsköterska och kurator vilket resulterar i en kontinuitet för eleverna när de besöker elevhälsan!

Vision - Alléskolan
Under 2010 fastställdes Alléskolans vision. Visionen kommer att stå i fokus för skolans fortsatta utvecklingsarbete och följas upp fortlöpande i syfte att vara i mål senast år 2017.

Alléskolan är Örebro läns största gymnasieskola. Som profil har Alléskolan länets bredaste program av teoretiska och praktiska utbildningar samt länets högsta trivselfaktor bland elever och medarbetare.

Alléskolan attraherar med sina kännetecken: helhetsomsorg, ambition och nytänkande. Skolan är också känd för hög individanpassad utbildningskvalitet och hög måluppfyllelse.

Alléskolans arbetsklimat är öppet, respektfyllt och utvecklande. Alla accepteras som de är. Vi uppmuntrar och stödjer alla att nå sina mål. Och vi inspirerar för att kunna nå ännu längre. Alla trivs på Alléskolan, Sydnärkes pulserande och populära gymnasieCampus - en smältdegel av utbildning, aktiviteter och gemenskap.

Visionen är något vi verkligen är stolt över! Den är en del i varje beslut som fattas på skolan och välförankrad hos våra medarbetare i hela organisationen. Organisationsmässigt är skolan uppdelad i ått enheter, varje enhet leds av en rektor.

Vill du veta mer om Alléskolan besök gärna www.alleskolan.eu Länk till annan webbplats.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu