Allévux

Vill du arbeta med vuxenutbildning? En utbildning som gör skillnad! Målet är att öka konkurrenskraften på arbetsmarkanden för våra elever! För att lyckas med detta behöver vi drivna och delaktiga medarbetare som för oss framåt!

Utbildningen riktar sig mot vuxna som vill komplettera sina studier till nivå med gymnasiet. En del av våra studenter behöver bara läsa någon kurs, andra behöver läsa upp hela sin gymnasietid. Det kan vara är en utmaning, men väldigt givande i slutändan.

Vi arbetar med att erbjuda utbildningar utifrån individuella behov. Vi ska erbjuda trevliga och stimulerade studier, som ska ge ökade kunskaper och färdigheter till våra elever för att möta arbetsmarknaden. Detta uppnår vi genom att erbjuda:

* Grundläggande vuxenutbildning
* Gymnasial vuxenutbildning
* Svenska för invandrare
* Särskild utbildning för vuxna

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Hallsberg i anslutning till Alléskolan, men vi driver även lärcentrum i Askersund och Laxå. Vid våra lärcentrum erbjuder vi även möjligheten till högskole- och universitets studier på distans.

Vill du veta mer om Allévux?

Läs mer här: www.allevux.se Länk till annan webbplats.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu