Lediga tjänster


 • Lärare i SVA/ENG till Alléskolan
  Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk och engelska på grundskolenivå (mot målen i årskurs 9) på Introduktionsprogrammet. Förutom undervisning ingår också mentorskap i tjänsten.
  Du blir en del av arbetslaget på Språkintroduktion men undervisning inom andra inriktningar inom Introduktionsprogrammet/andra program kan också bli aktuellt. Du förväntas tillsammans med arbetslaget och i ämnesgruppen aktivt bidra i det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet i syfte att kontinuerligt utveckla programmet och undervisningen. Du deltar aktivt i planering och genomförande av gemensamma aktivitetsdagar, ämnesövergripande arbete m.m.
  Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete där du får möjlighet att arbeta och utvecklas tillsammans med behöriga och erfarna kollegor, undervisa relativt små grupper i anpassade lokaler och får stöd av elevhälsoteam i mentorskapet vid behov.

  Läs mer • Receptionist och IKT-support till Sydnärkes Utbildningsförbund
  Som IKT-support hjälper du till att lösa problem med datorer åt elever och personal. Du genomför lösenordsbyte, utlåning av IT-utrustning och introduktion till nya användare mm.

  Du hanterar även allmänt förekommande receptionsuppgifter så som post, nycklar, busskort till elever mm.

  Läs mer • Fordonslärare till Alléskolan
  Arbetar du idag som fordonsmekaniker och känner att du vill gå vidare i din yrkeskarriär? Eller är du behörig yrkeslärare inom fordonsteknik och är sugen på nya utmaningar? Ta då chansen att bli vår nya kollega!

  Som lärare på Alléskolan har du en ferietjänst vilket innebär en genomsnittlig årsarbetstid på 45,5 timmar per vecka varav 35 timmar är arbetsplatsförlag tid och 10,5 timmar är förtroendetid. Arbetsperioden är förlagd från mitten av augusti till mitten av juni och som lärare är du ledig under jul-, sport, påsk och sommarlov.

  Vi söker dig som vill komplettera vårt team på Fordonsprogrammet med just dina kunskaper och din kompetens, i strävan efter att ge eleverna den bästa utbildningen inom branschen! Vi erbjuder dig ett stimulerande och givande arbete som tillsammans med dina erfarenheter ger dig förutsättningar att bedriva undervisning på ett pedagogiskt och framgångsrikt sätt.

  Dina arbetsuppgifter kommer innefatta undervisning, planering, följning av elevernas kunskapsresultat och lärande samt mentorskap. Du kommer att undervisa i olika kurser inom fordonsprogrammet, företrädesvis i årskurs 1, och du kommer att ingå i Fordonsarbetslaget tillsammans med andra lärare.

  Läs mer • Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Alléskolan
  Vill du arbeta som lärare på en framgångsrik och växande gymnasieskola? Se hit, då kan tjänsten som lärare i svenska och svenska som andraspråk på Alléskolan vara någonting för dig.

  Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk i kombination med svenska eller annat ämne. En stor del av undervisningen är förlagd på vård- och omsorgsprogrammet men du kommer också ha undervisning på andra program. Mentorskap och ansvar för prövningar ingår i tjänsten. Du kommer ingå i programlaget på vård- och omsorgsprogrammet, ämneslag och utvecklingsgrupper.

  Vi söker dig som är trygg i din lärarroll och som möter varje elev med stor nyfikenhet. Du är mån om att skapa förtroendefulla relationer till dina elever och har en positiv elevsyn som präglas av höga förväntningar. Du har tilltro till varje elevs möjlighet att utvecklas och nå sina mål.

  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu