Lediga tjänster


 • Lärare till anpassad gymnasieskola, individuella program, Alléskolan
  Du som söker tjänsten vill bidra till elevernas lärande och utveckling genom god undervisning. Som lärare ser du möjligheter utifrån elevernas individuella förutsättningar och du har förmåga att arbeta strukturerat med planering och uppföljning. Du kan kommunicera på olika sätt, bland annat genom bilder och stödtecken, detta för att bygga relationer med eleverna samt bereda fler sätt för elever att tillgodogöra sig undervisning. Du har även förmåga att på ett professionellt sätt samarbeta med kollegor och underlätta för elevassistenter att bidra till elevernas kunskapsutveckling.

  Som lärare ingår du i arbetslag, lärarlag och utvecklingsgrupper där du får möjlighet att på olika sätt bidra och utvecklas genom kollegialt lärande. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö som möjliggör för våra elever att nå så lång som möjligt utifrån sina förutsättningar och vara väl rustade för livet efter skolan.

  Du kommer i första hand undervisa på anpassad gymnasieskolas individuella program. I rollen som lärare ingår även mentorskap och att stötta eleverna i andra undervisningssituationer.

  Tjänsten utformas utifrån din behörighet, erfarenhet och andra kvalifikationer.

  Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu