Lediga tjänster


  • Elevassistent till blind elev, Alléskolan
    Vi söker en elevassistent till en elev som inom kort kommer att påbörja sina studier på inriktningen språkintroduktion inom Introduktionsprogrammet. Arbetet innebär att du kommer att stödja och hjälpa en blind elev under elevens hela skoldag på Alléskolan, dvs. inför, under och efter lektioner.

    Du kommer att ha nära kontakt och samarbete med undervisande ämneslärare och stöttar i planering inför lektionerna, genomförande av lektionerna och i efterarbete av lektionerna.

    Du kommer också ansvara för kontakt med externa aktörer kring eleven.

    Läs mer


Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: sydnarkes.utbildningsforbund@sydnarkeutbildningar.se


Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 35 500
E-post: alleskolan@alleskolan.eu